Đã có tài khoản? Đăng nhập

Kiếm tiền với Hanmavn là gì?

Kiếm tiền với Hanmavn là một chương trình tiếp thị liên kết, hợp tác với các cộng tác viên nhầm tạo thêm thu nhập bằng cách giới thiệu sản phẩm của Hanmavn tới khách hàng mới. Mức hoa hồng lên đến 10% cho mỗi sản phẩm được bán thành công thông qua quảng cáo của bạn.

Dữ liệu lưu trữ 30 ngày

Ngay cả khi khách hàng không thực hiện mua hàng ngay sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn, chúng tôi vẫn sẽ tính doanh số bán hàng cho bạn nếu việc mua hàng diễn ra trong vòng 30 ngày!

Hỗ trợhttps://www.facebook.com/groups/HanmaVN/